PREVENTIVNÍ VLAK: šance pro bezpečnější železnici

Prvních 60 dní na české železnici, to znamená také 28 mrtvých a 19 zraněných osob při nehodách na železničních přejezdech a při stř etech vlaků s osobami. Přitom k řadě těchto nehod vůbec nemuselo dojít. Zdaleka totiž nešlo jen o sebevraždy, kterým železnice nemůže zabránit, ale rovněž o případy, kdy ke tragickým nehodám došlo vinou nepozornosti nebo po vědomém porušení předpisů. Také z toho důvodu se Drážní inspekce připojila k projektu p reventivního vlaku , který od příštího týdne podniká své druhé osvětové turné, tentokrát na území Libereckého a Ústeckého kraje , a je zaměřen na nejvíce problematickou skupinu obětí: mládež ve věku od 13 do 19 let.

Drážní inspekce tímto zve nejen žáky a studenty, ale také rodiče a všechny další zájemce na promítání krátkých filmů a spotů s bezpečnostní tematikou a na diskusi s odborníky z Drážní inspekce a ostatních partnerů projektu: Českých drah, které projekt organizačně zaštiťují, Policie ČR a BESIPu. Vlak bude všem zájemcům zdarma přístupný 3. a 4. března na nádraží v Liberci, 5. března v České Lípě, 6. března v Děčíně (hl. n.) a 7. března v Ústí nad Labem (západní nádraží), a to vždy od 8 do 14 hodin.

Na preventivní vlak Drážní inspekce naváže další osvětovou akcí Hurá na cesty, tentokrát zaměřenou na žáky 2. tříd základních škol. Tento učební materiál Drážní inspekce chystá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je ve formě velké interaktivní tabule, kde budou mít děti za úkol správně rozpoznat bezpečné a nebezpečné situace na drahách, a prostřednictvím diskuze s pedagogem si připomenou všechna důležitá pravidla. Materiál bude rozdistribuován do 3855 základních škol společně s rozšířeným pracovním sešitem pro každého žáka a metodickými pokyny pro pedagogy. Tabule obsáhne nejen železnici, ale i lanovku, metro a dráhu tramvajovou, kde opět zejména děti a mladí lidé častokrát zapomínají, že tramvaje mají i na přechodu pro chodce přednost.

Současně Drážní inspekce rozdistribuuje do autoškol nedávno dokončený film s názvem Řidič - postrach přejezdů, realizovaný společně s Železnicemi Slovenskej republiky. Snímek varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, kterému se často řidiči, cyklisté i chodci vystavují, když porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. Film byl vyroben celkem v 8 variantách a jeho základní verze jsou ke stažení na internetových stránkách Drážní inspekce. Film DI rovněž desítkám zájemců zdarma poskytne v preventivním vlaku.

Drážní inspekce se na prevenci zaměřila už na jaře minulého roku. Několik stovek základních škol v celé České republice obdrželo výtisky dětského časopisu HURÁ, v němž Drážní inspekce prostřednictvím her, křížovek a doplňovaček připomínala dětským čtenářům rizika vyplývající z nezodpovědného chování. Časopis, který byl běžně k sehnání už od března, doprovázela žádost, aby školy věnovaly volný čas mezi uzavřením klasifikace a rozdáváním vysvědčení k poučení žáků, neboť jsou to právě oni, kdo mají v létě spoustu volného času, který si nezřídka krátí hrátkami v okolí železnice. To potvrzují i dlouhodobé statistiky nehod letních měsíců.

Děti tam na šesti stranách měly k dispozici veškerá základní pravidla chování na železnici, a to ve formě velké stolní hry, doplňovaček a křížovek. Dozvěděly se, jak se mají chovat ve stanici, ve vlaku, na železničním přejezdu i na trati. Bylo jim připomenuto, že jsou-li ve stanici podchody nebo nadchody, nikdy nemají chodit do kolejí, nemají nastupovat ani vystupovat z jedoucího vlaku, vystupovat na opačnou stranu než je nástupiště, přibližovat se k okraji nástupiště, přecházet koleje i v tom případě, když je tam vyšlapána pěšina, nepoužívaly v blízkosti dráhy mobilní telefon apod. Motivy jsou volně ke stažení na internetových stránkách Drážní inspekce (http://www.dicr.cz) a dají se využít například při hrách na dětských táborech.

Loni v létě Drážní inspekce připravila sérii dvanácti motivů, kterými všem lidem vzkázala, aby se zamysleli nad svým chováním a přehodnotili, zda několik ušetřených minut má pro ně větší cenu než zdraví nebo dokonce život, který často, a bohužel nevědomky, riskují. Kampaň byla prezentovaná na stovkách billboardů po celé České republice. Také tyto motivy jsou volně ke stažení na internetových stránkách Drážní inspekce (http://www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 29. února 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru