projekt Hurá na cesty

Velké množství nehod na dráhách s tragickými následky považujeme málem za běžnou záležitost, která se nás netýká. Bohužel opak je pravdou. Na železnici i ostatních dráhách denně umírají lidé a v mnoha případech se jedná o děti, které si rizika většinou ani neuvědomují. Drážní inspekce tento stav hodlá změnit, a proto ve spolupráci s ministerstvy dopravy a školství připravila další ze svých osvětových materiálů, kterým chce zvýšit povědomí o bezpečném chování na dráhách, a tím všem vážným nehodám předcházet: projekt Hurá na cesty.

Tento projekt Drážní inspekce vypracovala pro žáky 2. tříd základních škol, ale jeho využití samozřejmě může být mnohem širší. Návrh práce s přiloženými výukovými materiály (tabule ve formátu A0, kde děti vyplňují správné a nesprávné chování na dráhách pomocí smailíků a symbolů, rozšiřující brožura a metodické pokyny pro pedagogy) je popsán jednoduchou formou a záleží už na každém, kolik prostoru bude tématu věnovat a jakou formu vyučování zvolí, aby byla pro děti srozumitelná. Podmínkou úspěšné realizace projektu je aktivní zapojení dětí, a to nejlépe zábavnou a hravou formou. Doporučujeme také využití dalších pomůcek vztahujících se k tématu, soutěže apod.

Věříme, že pomocí projektu Hurá na cesty dosáhneme toho, aby se nad chováním v okolí drah zamyslely nejen děti, ale také jejich rodiče. Současně bychom si moc přáli, aby se tato kampaň nestala pouze jednorázovým předprázdninovým projektem, ale aby působila i v dalších letech. Z toho důvodu jsme také motivy této i dalších kampaní Drážní inspekce umístili ve formátu pdf v tiskové kvalitě na naše internetové stránky, odkud si je můžete kdykoli stáhnout (soubory mají velikost do 2 MB). Budeme moc rádi za jejich použití a zároveň oceníme jakoukoli zpětnou vazbu na e-mailovou adresu: mail@dicr_cz.

Hurá na cesty – nástěnná tabule
Hurá na cesty – Hurá na cesty – brožura pro žáky
Hurá na cesty – metodické pokyny

Nahoru