Rok 2010: již 10 mrtvých na železničních přejezdech

Dnes ve 12.17 hodin zahynul na železničním přejezdu nedaleko Kostelce nad Orlicí řidič osobního automobilu, který vjel na železniční přejezd přímo před přijíždějící vlak. Jedná se již o 10. usmrcenou osobu a o 46. střetnutí na železničním přejezdu v letošním roce, což představuje výrazný nárůst oproti dřívějším statistikám (v roce 2009 se v době od 1. 1. do 7. 2. odehrálo na přejezdech 25 střetnutí, při kterých zahynuli 3 lidé). V počtu mrtvých tedy letos zaznamenáváme nárůst na více než 300 procent stavu loňského roku , kdy na přejezdech zahynulo při 227 nehodách 37 osob a dalších 87 osob bylo zraněno.

Smutný rekord padl v pondělí 18. ledna. Tehdy na přejezdech vyhasly hned 3 lidské životy; nejvíce nehod (5) se na přejezdech odehrálo tuto středu. Drážní inspekce za celou dobu své existence (od 1. 1. 2003) nezaznamenala takové množství nehod s podobně tragickými následky na železničních přejezdech v tak krátké době.

DI proto žádá řidiče, aby se chovali odpovědně

(ne kvůli zákonu, ale kvůli vlastnímu zdraví).

Všechna základní pravidla pro přejíždění železničních přejezdů jsou shrnuta ve filmu Řidič, postrach přejezdů, který je k dispozici volně na webu DI. V něm se řidiči mj. doví, že nesmí bez rozhlédnutí vjíždět na železniční přejezd, i když na něm nebliká červené světlo a závory jsou nahoře (neplatí v případě, kdy svítí přerušované bílé světlo). Veškeré informace o správném způsobu přejíždění přejezdů jsou na webu DI také.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 7. února 2010

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Nahoru