Rok 2010: již více mrtvých na přejezdech než za celý rok 2007

Počet usmrcených na železničních přejezdech v letošním roce je o 100 % větší než za stejné období roku 2009 a dokonce o 357 % vyšší oproti prvnímu pololetí roku 2007. Letos už bylo na železničních přejezdech zraněno 56 lidí, čímž došlo k překonání počtu zraněných z roku 2007 (53) a přiblížení se k maximu z roku 2008 (58). Drážní inspekce eviduje za rok 2010 již 144 nehod na železničních přejezdech, což odpovídá nárůstu o 41 % (102) oproti roku 2009. Ve srovnání s předchozími lety 2008 a 2007 došlo k navýšení počtu mimořádných událostí ve stejném období na železničních přejezdech o 29 % (112), respektive o 26 % (114). K navýšení v porovnání s rokem 2009 (38) došlo i v počtu zraněných, kterých je letos o 47 % více (56).

prejezdypol.jpg

Drážní inspekce v prvním pololetí roku 2010 zaznamenala tři nehody, při nichž na železničním přejezdu zahynuli dva lidé. Nehoda s dvěma usmrcenými mladíky a jedním vážně zraněným se udála 9. 6. mezi Policí a Brankami na Moravě. Tři mladíci jedoucí v autě nezastavili vůz u červených výstražných světel a vjeli přímo pod osobní vlak. Řidič (1995) a jeden ze spolujezdců (1993) na následky zranění zemřeli, třetí mladík (1993) vyvázl „pouze“ s těžkými zraněními. Další dvě nehody si vyžádaly dvě usmrcené osoby, a to nehoda mezi Rádlem a Jeřmanicemi ze dne 6. 2. a střetnutí na Troubsku z 18. 1. 2010. Všechny tři mimořádné události se staly na železničních přejezdech zabezpečených světelnou výstražnou signalizací (bez závor), která byla v době nehody v činnosti. Na těchto přejezdech se podle statistik Drážní inspekce dlouhodobě stává přibližně 50 % všech nehod, i když jich je jen čtvrtina z celkového počtu, a proto také Drážní inspekce prosazuje, aby světelné zabezpečovací zařízení bylo doplněno závorovými břevny.

S nadcházejícími prázdninami se začínají množit i případy střetnutí vlaku s dětmi, které nerespektují zabezpečení železničních přejezdů a vstoupí do kolejiště. V Krhové u Valašského Meziříčí vjelo 9. 6. dítě (2002) na koloběžce na železniční přejezd v době, kdy již signalizoval příjezd vlaku. Ten chlapce odhodil na druhou kolej před projíždějící vlak, který stihl v čas zastavit. Druhým případem bylo střetnutí vlaku s chlapcem (1999) v Černošicích ze dne 14. 6., který po průjezdu vlaku z Berouna na Prahu podlezl závoru a vstoupil do cesty protijedoucímu vlaku.

Velký podíl na počtu usmrcených osob na železnici mají v každoročních statistikách střety vlaku s osobou. Zatímco v polovině roku 2009 Drážní inspekce zaznamenala 115 těchto událostí, tak v letošním roce jich eviduje již 130, což se rovná nárůstu o 13 %. Střety vlaku s osobami jsou v naprosté většině případů smrtelné a pouze ve výjimečných situacích vyvázne člověk se zraněními. V roce 2010 zahynulo při střetech vlaku s osobou již 94 osob, což je 108 % stavu stejného období roku 2009 i 2008, kdy na českých železnicích zemřelo v prvním pololetí 87 lidí. Při střetech vlaku s osobou bylo v letošním roce zraněno 37 osob. V porovnání statistik letošního roku se stejným obdobím roku 2008 došlo ke snížení zraněných o 8 % (40), ale zároveň k navýšení v porovnání s rokem 2009 o 23 % (30).

osobypol.jpg

I v těchto případech Drážní inspekce eviduje střetnutí vlaku s dětmi. Poslední se stal 25. 6. ve Vraňanech na Mělnicku, kde vběhlo dítě (2008) pod projíždějící vlak EuroNight Phoenix, který touto stanicí projíždí rychlostí 160 km/h. Následkem střetu bylo dítě na místě nehody usmrceno. Jen díky obětavosti matky neskončila už tak tragická nehoda 31. 5. v Blansku ještě hůře. V tomto případě dokázala matka své dítě těsně před projíždějícím vlakem EuroCity Franz Schubert vystrčit z kolejiště, ale sama již uhnout řítícímu se kolosu nedokázala a střet s vlakem jedoucím 80 km/h nepřežila.

Rok 2010 se vyznačuje zvýšenou nehodovostí na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových, speciálních (metro) a dráze lanové, ať už se jedná o železniční přejezdy, střety s osobami nebo vykolejení. Drážní inspekce za první pololetí letošního roku již eviduje 2 177 mimořádných událostí, při kterých zemřelo 135 lidí a 307 bylo zraněno. Při srovnání s rokem 2009 se jedná o navýšení počtu nehod na dráhách o 132 (6,5 %), čímž došlo k překonání hodnot z roku 2008 (2 061) o 6 %, který Drážní inspekce ohodnotila jako tragický. Ještě jasněji o letošním vývoji hovoří srovnání počtu usmrcených osob. V roce 2009 zemřelo na dráhách v první půli roku 106 a v roce 2008 122 osob, což odpovídá navýšení počtu usmrcených v porovnání s rokem 2008 o 11 % a rokem 2009 dokonce o 27 %.

Drážní inspekce ve spojitosti s letošním vývojem upozorňuje na zvýšené riziko možného vzniku těchto mimořádných událostí v letních měsících a probíhajících prázdninách, v nichž je častější pohyb dětí a mládeže v okolí železnice a železničních přejezdů. Proto Drážní inspekce vybízí rodiče, aby dbali na své zdraví i bezpečnost svých potomků, kteří v těchto měsících využívají volného času k cestování i cestám za zábavou. Na základě těchto skutečností upozorňuje Drážní inspekce na preventivní kampaně, kterými jsou jednak filmy „Hazardéry železnice zabíjí“ a „Řidič – postrach přejezdů“ věnující se dané problematice, ale také kampaně „Hurá na cesty“ nebo zábavná hra pro děti a mládež z časopisu „Hurá“. Všechny tyto materiály jsou zdarma ke stažení na webu Drážní inspekce (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 1. července 2010

Bc. Martin Drápal, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru