Rok 2010: počet nehod na přejezdech prudce stoupá

3. únor 2010: během dopoledne 4 nehody na přejezdech Během ledna 2010 se na železničních přejezdech v ČR odehrálo 36 střetnutí vlaků s uživateli pozemní komunikace, při kterých zahynulo 7 osob a dalších 12 osob bylo zraněno. Smutný rekord padl v pondělí 18. ledna, kdy na přejezdech vyhasly hned 3 lidské životy.

Ani v únoru se příliš počet nehod na přejezdu nezměnil; během dnešního dopoledne se odehrály 4 nehody na železničních přejezdech, naštěstí se obešly bez zranění.

Drážní inspekce za celou dobu své existence (od 1. 1. 2003) nezaznamenala takové enormní množství nehod na železničních přejezdech. Pokud by se nehodovost letošního roku nezměnila, na konci roku bychom ve statistikách evidovali 84 usmrcených osob při 432 nehodách, což by byl historický rekord.

Drážní inspekce proto žádá všechny řidiče, aby se při přejíždění přejezdu přesvědčili, zda mohou koleje bezpečně přejet.

Všechna základní pravidla pro přejíždění železničních přejezdů jsou shrnuta ve filmu Řidič, postrach přejezdů, který je k dispozici volně na webu DI. V něm se řidiči mj. doví, že nesmí bez rozhlédnutí vjíždět na železniční přejezd, i když na něm nebliká červené světlo a závory jsou nahoře (neplatí v případě, kdy svítí přerušované bílé světlo). Veškeré informace o správném způsobu přejíždění přejezdů jsou na webu DI také.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 3. února 2010

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Nahoru