Rok 2013: méně nehod, mrtvých i zraněných na přejezdech, při střetu s vlakem se však umíralo častěji

Nejméně tragickou statistiku nehod na železničních přejezdech zaznamenala Drážní inspekce v loňském roce, kdy při střetnutích zahynulo nebo bylo zraněno nejméně osob za posledních 11 let.

V roce 2013 se na železničních přejezdech událo celkem 180 střetnutí, což je o osm méně (4 %) než v roce 2012 a zároveň nejmenší číslo od doby vzniku Drážní inspekce (2003). Oproti roku 2012 se loni snížil počet usmrcených osob z 27 na 24 (pokles o 11 %). U tohoto druhu nehod došlo rovněž ke snížení počtu zraněných, a to o téměř 23 % v porovnání s rokem 2012.

Statistika střetnutí na přejezdu

Na vývoji statistiky počtu usmrcených osob se každoročně největší měrou podílejí střety vlaku s osobou. V roce 2013 se na železnici střetl vlak s osobou celkem 243krát, což je o 9 % méně než v roce 2012. Přestože se počet nehod znatelně snížil, tak usmrcených následkem těchto nehod bylo pouze o jednoho méně než v roce 2012 (v roce 2012 zemřelo 73 % sražených osob, loni to bylo 80 %). Pokles o více než 26 % však zaznamenala Drážní inspekce v počtu zraněných osob. Ve třech případech eviduje Drážní inspekce tuto mimořádnou událost se dvěma usmrcenými nebo zraněnými osobami.

Zatímco v roce 2013 evidovala Drážní inspekce první usmrcenou osobu až 4. ledna, v letošním roce již během prvního dne znamenala čtyři usmrcené a jednoho vážně zraněného, když se během prvního dne nového roku udály celkem čtyři střety vlaku s osobou a jedno střetnutí na železničním přejezdu mezi Řevnicí a Zadní Třebání, který je zabezpečen světelnou signalizací a závorami, s mužem, jenž střetnutí nepřežil, a je tedy prvním usmrceným v letošním roce. Přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu bylo v době nehody plně funkční. Pouze v jednom případě, a to u střetu vlaku s osobou v Krnově, byl muž s vážnými zraněními převezen do nemocnice.

Statistika střetnutí na přejezdu

Podle předběžných statistik evidovala Drážní inspekce v roce 2013 na dráhách celkem 3 983 mimořádných událostí. Celkový počet mimořádných událostí na dráhách v České republice proti roku 2012 se snížil o více než 4 %, přičemž tento pokles je patrný především na dráhách tramvajových, kde Drážní inspekce zaznamenala úbytek o 83 mimořádných událostí. Procentuálně pak k největšímu snížení došlo na regionálních dráhách, kde rozdíl mezi roky 2012 a 2013 činí téměř 10 %.

V roce 2013 evidovala Drážní inspekce na všech dráhách celkem 232 usmrcených, což je třetí nejnižší počet od roku 2003. V porovnání s předchozím rokem však došlo pouze k nepatrnému poklesu o 2 usmrcené. Již třetí rok má tento statistický ukazatel klesající tendenci. V roce 2013 zaznamenala Drážní inspekce i nižší počet zraněných, který v předchozích třech letech neustále narůstal.

Statistika mimořádných událostí Statistika následků

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

 

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 3. 1. 2014

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru