Rok 2018 – méně usmrcených, více zraněných – letos již první oběť

V roce 2018 zemřelo na dráhách v České republice celkem 227 osob, což je o 8 % méně než v roce 2017. Celkový počet mimořádných událostí vzrostl o 16 a zraněných osob o 22 případů. Letošní první obětí mimořádné události na železnici se stal člověk, který zemřel dnes ráno před sedmou hodinou po střetu s osobním vlakem mezi Letohradem a Žamberkem na Orlickoústecku.  

Statistika MU Statistika MU
Největší podíl na počtu usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem, přičemž snížení počtu usmrcených v roce 2018 je dáno především nižším počtem střetů vlaku s osobou i usmrcených při těchto mimořádných událostech. Zatímco v roce 2017 zemřelo při střetu vlaku s osobou 203 osob, tak v roce 2018 došlo ke snížení tohoto počtu o 13 % na 175. Stejně se snížil i celkový počet těchto mimořádných událostí. Nejtragičtějším měsícem v letech 2017 i 2018 byl říjen, kdy se udál nejvyšší počet střetů a současně zemřelo nejvíce osob.

Statistika MU

Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 byl shodný. Téměř totožný byl i počet usmrcených při těchto nehodách, kdy v roce 2018 zemřelo na přejezdech celkem 33 osob, což je o jednu méně, než v roce předcházejícím. Nejvyšší počet střetnutí Drážní inspekce eviduje v srpnu 2018, kde se událo hned 22 střetnutí, přičemž při těchto nehodách zemřel „pouze“ jeden člověk a dalších 9 bylo zraněno. Nejvyšší počet usmrcených eviduje Drážní inspekce v červenci a prosinci, kdy shodně zemřelo na přejezdech pět osob. V roce 2018, stejně jako v roce 2017, docházelo dle statistických výpočtů Drážní inspekce k úmrtí při každém pátém střetnutí.

Statistika MU

 

Drážní inspekce vždy na začátku každého měsíce aktualizuje zveřejněná statistická data za předchozí období. Tato data jsou veřejnosti přístupná a jejich použití není nijak omezeno v případě, pokud bude Drážní inspekce uvedena jako jejich zdroj. V rámci územního členění jsou data rozlišena na statistické výstupy dle jednotlivých krajů. Všechna tato data a mnoho dalších jsou dostupné na webu Drážní inspekce v sekci Mimořádné události → Statistiky mimořádných událostí.Drážní inspekce také v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 2. 1. 2019

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru