Sazebník úhrad při poskytování informací

 • pořízení jednostranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A4: 2,00 Kč
 • pořízení oboustranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A4: 4,00 Kč
 • pořízení jednostranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A3: 4,00 Kč
 • pořízení oboustranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A3: 8,00 Kč
 • pořízení jednostranné barevné kopie (výtisku) dokumentu formátu A4: 30,00 Kč
 • pořízení jednostranné barevné kopie (výtisku) dokumentu formátu A3: 60,00 Kč
 • obálka formátu C5: 2,00 Kč
 • obálka formátu B4: 4,00 Kč
 • disk CD: 5 Kč
 • disk DVD: 8 Kč
 • zaslání dokumentů: platný tarif České pošty
 • za každou i započatou hodinu práce: 300,00 Kč

Pokud předpokládané náklady na pořízení informace přesáhnou částku 500 Kč, je Drážní inspekce oprávněna požadovat zálohu.

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 100 Kč, lze ji poskytnout zdarma.


Zpracovaná informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Nahoru