Sazebník úhrad při poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Přehled sazeb nákladů

Náklady na kopírování na kopírovacích strojích a tisku na tiskárnách – černobílé kopie:

Formát A4 a menší jednostranně

1,50 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

2,00 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

2,50 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

4,00 Kč/dvojstrana

 

 

Náklady na kopírování na kopírovacích strojích a tisku na tiskárnách – barevné kopie:

Formát A4 a menší jednostranně

10,00 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

20,00 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

20,00 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

40,00 Kč/dvojstrana

Úhrada nákladů na pořízení kopií atypických formátů bude účtována podle ceny skutečně hrazené poskytovateli kopírovacích služeb.

 

 

 

Náklady na pořízení elektronické kopie dokumentu (skenování)

 

Formát A4 a menší (jednostranně i oboustranně)

1,00 Kč

Formát A3 (jednostranně a oboustranně)

2,00 Kč

 

 

Náklady na opatření technických nosičů dat:

 

kompaktní disk (CD s papírovým obalem)

10 Kč/ks

DVD (s papírovým obalem)

15 Kč/ks

Videozáznam (DVD s papírovým obalem)

15 Kč/ks

 

Náklady na poštovní služby jsou účtovány dle ceny skutečně hrazené provozovateli poštovních služeb.

Náklady na balné se neúčtují.

 

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání

300 Kč/hod/1 osoba

 

 

Licenční odměna:

 

Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše stejně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.

 

II. Ostatní ustanovení

  1. Výše úhrady se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

  2. Jestliže celková výše úhrady nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada požadována.

  3. Tento sazebník byl schválen dne 28. 12. 2021 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Nahoru