volná služební místa

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor v Oddělení I Praha

22. 04. 2022 – 

Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje dne 22. dubna 2022 výběrové řízení na služební místo inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“).

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI

22. 04. 2022 – 

Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje dne 22. dubna 2022 výběrové řízení na služební místo inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“).

 

Nahoru