Smutný fenomén české železnice: střety vlaků s osobami

V předchozích letech Drážní inspekce eviduje velmi vysoký počet střetů vlaků s osobami. Během roku 2006 zahynulo při 274 střetech celkem 209 osob , což je téměř o 50 více než v roce 2005 , kdy při 278 střetech přišlo o život 157 osob. Přitom zdaleka nešlo pouze o sebevraždy, kterým železnice nemůže zabránit, ale také o případy vzniklé důsledkem nepozornosti nebo po vědomém porušení předpisů. Tento trend pokračuje i v letošním roce. Za první měsíc letošního roku Drážní inspekce zaznamenala už 21 střetů s osobami, z toho 16 skončilo smrtí . Zatímco v roce 2005 přišlo o život přibližně 50 % všech sražených osob, v roce 2006 a počátkem roku 2007 zahynulo při střetech s vlaky už 76 % osob .

Nemalou část usmrcených osob tvořily děti. Zatímco dospělý člověk by měl znát zákony nebo si alespoň uvědomovat rizika hrozící na kolejích, děti častokrát smrtelnou hrozbu netuší. A právě proto se Drážní inspekce v roce 2007 zaměří zejména na děti.

První akcí určenou školákům je březnová osvětová kampaň v časopise Hurá. Děti tam budou mít na šesti stranách k dispozici veškerá základní pravidla chování na železnici, a to ve formě stolní hry, doplňovaček a křížovek. Dozvědí se, jak se mají chovat ve stanici, ve vlaku, na železničních přejezdech i na trati. Bude jim například připomenuto, že jsou-li ve stanici podchody nebo nadchody, nikdy nemají chodit přes koleje, nastupovat ani vystupovat z jedoucího vlaku, vystupovat na opačnou stranu než je nástupiště, přibližovat se k okraji nástupiště a přecházet koleje i v tom případě, když je tam vyšlapána pěšina.

Mezi nejvážnější případy loňského roku, kdy pod koly vlaků skončily děti, patří tragédie z 12. února. Nákladní vlak srazil a usmrtil v Jirkově na Chomutovsku dvě 13leté dívky, které přecházely koleje směrem k nákupnímu centru mimo povolený přechod. Stejnou příčinu měly i nehody z 16. ledna v Hněvicích na Litoměřicku a 18. prosince ve Chvaleticích na Pardubicku. V prvním případě zahynula šestnáctiletá dívka a ve druhém šestnáctiletý mladík. Oba si zkracovali cestu přes koleje a nepoužili tamní podchod. Podobným způsobem ale hazardovala také matka dvouleté holčičky 19. prosince v Hrušovanech u Brna. Nepoužila podchod a kočárek i s dvouletou holčičkou srazil po vedlejší koleji právě projíždějící rychlík. V tomto případě ale holčička naštěstí vyvázla jen se zraněním.

Alarmující také je, když rodiče nedokážou uhlídat své děti. To se stalo například 17. června na předměstí Hradce Králové, kde osobní vlak usmrtil dvouletého chlapečka. Srážku s vlakem nepřežilo ale také 1. října čtyřleté děvčátko v liberecké části Doubí. Matka s ní přecházela směrem k supermarketu opět mimo povolený přechod pro pěší.

Současně je nutné připomenout, že nebezpečí střetů s drážními vozidly nehrozí pouze na železnici, ale velmi často k nim dochází také na dráze tramvajové. Opět zejména děti častokrát zapomínají, že tramvaje mají i na přechodu pro chodce přednost. Po takovém fatálním pochybení zahynuli na přechodech pro chodce 3. února 11letý chlapec v Praze a 13. října 10letý chlapec v Ostravě.

Je velmi důležité, aby si veřejnost uvědomila hrozící nebezpečí a respektovala všechna bezpečnostní pravidla. Drážní inspekce veřejnost zároveň vybízí, aby v případě potřeby vybudování nového železničního přejezdu nebo přechodu pro chodce neprodleně kontaktovala Správu železniční dopravní cesty, případně příslušné magistráty, které by se na výstavbě zřejmě podílely. Týká se to zejména míst, kde lidé běžně přecházejí, i když je to zakázáno, například v okolí supermarketů. Dále je také možné obrátit se na Drážní inspekci, která každé takové místo prošetří a navrhne odpovídající řešení ke zlepšení jeho bezpečnosti.

Připomínáme, že obecně na železniční dráze existují pouze přechody pro chodce, případě železniční přejezdy, které jsou vybudované a provozované v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a všemi souvisejícími normami a vyhláškami. Na ostatní místa na železnici, mimo nadchody, podchody a nástupiště, je vstup veřejnosti zakázán.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 1. února 2007

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru