Srážka rychlíku a nákladního vlaku: škoda 2,5 milionu korun

Těžké zranění strojvedoucího si vyžádala srážka rychlíku a nákladního vlaku ve stanici Káranice na Královéhradecku. Při nehodě byli zraněni také tři cestující. Provoz na trati mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové bude přerušen zřejmě až do neděle, prvotní odhad škody činí 2,5 milionu korun.

V pátek 9. února ve 12.37 hodin ve stanici Káranice minul rychlík jedoucí z Prahy do Hradce Králové návěstidlo zakazující jízdu a v rychlosti přibližně 58 kilometrů v hodině bočně narazil do nákladního vlaku vjíždějícího do stanice. Při nehodě lokomotiva rychlíku vykolejila a převrátila se na bok. První vůz rychlíku sice vykolejil také, ale zůstal stát na kolech. Lokomotiva nákladního vlaku nevykolejila, ale další 3 vozy za ní ano. Nákladní vlak vezl mj. i cisternu s amoniakem, k jejímu poškození ale nedošlo.
Předběžné závěry šetření ukazují na to, že rychlík minul návěst výstraha na vjezdovém návěstidle do stanice (upozornění, že na dalším návěstidle svítí červená), nesnížil rychlost a zhruba stokilometrovou rychlostí pokračoval v jízdě. Rychlík začal intenzivně brzdit až před návěstidlem v poloze stůj (červený signál), avšak vzhledem k rychlosti soupravy před návěstidlem nezastavil, vjel na výhybky, kde v rychlosti zhruba 58 kilometrů v hodině narazil do protijedoucího nákladního vlaku.
Vzhledem k závažnosti této mimořádné události (projetí návěstidla zakazujícího jízdu) se na místo nehody dostavil také generální inspektor Drážní inspekce. Přestože je šetření teprve v raném stádiu, prvotní závěry naznačují, že by srážku mohl způsobit strojvedoucí rychlíku tím, že nezastavil vlak u návěstidla zakazujícího další jízdu. Jedná se tedy zřejmě o selhání lidského činitele a fatální porušení právních norem České republiky (konkrétně vyhlášky č. 173/1995, kterou se vydává dopravní řád drah).
Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
V Praze dne 9. února 2007

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora

Nahoru