Srážka rychlíku s nákladním automobilem v Opavě

V úterý 6. ledna v 16.25 hodin se na železničním přejezdu v Opavě-Vávrovicích střetl rychlík jedoucí z Opavy do Olomouce s nákladním automobilem Renault Premium. Řidič automobilu byl těžce zraněn a letecká záchranná služba jej transportovala do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Ve vlaku byl lehce zraněn vlakvedoucí a jeden cestující.

Železniční doprava na jednokolejné trati Opava-Krnov byla přerušena do 20.13 hodin, dva vlaky byly odřeknuty, další vlaky měly zpoždění celkem 243 minut, doprava byla nahrazena autobusy. Škoda byla odhadnuta na 12,2 mil. Kč (souprava vlaku 10 mil. Kč, automobil 2 mil. Kč, žel. svršek 20 tis. Kč, zab. zařízení 30 tis. Kč, dále poškozeno vedení vysokého elektrického napětí - spadlý sloup 150 tis. Kč).

Vzhledem k závažnosti této mimořádné události převzala šetření příčin vzniku Drážní inspekce, na místo střetnutí se dostavili tři vrchní inspektoři. Železniční přejezd byl podle jejich zjištění řádně zabezpečen výstražnými kříži v obou směrech s doplněním silniční značky Stůj, dej přednost v jízdě, návěstní značky podél silniční komunikace třetí třídy v obou směrech byly v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V době nehody byla dobrá viditelnost (více než 100 metrů). Strojvedoucí vlaku nepřekročil maximální povolenou rychlost na trati, test na požití alkoholu měl negativní. Příčiny vzniku nehody se šetří.

Přes železniční přejezd mezi stanicí Opava západ a zastávkou Vávrovice vede komunikace třetí třídy. Je vybaven výstražnými kříži s dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě. V minulosti na něm došlo k několika závažným nehodám, proto byl zařazen mezi přejezdy, jejichž zabezpečení by se mělo v dohledné době zvýšit alespoň o světelnou signalizaci.

Připomeňme, že zákon o provozu na pozemních komunikací mj. stanoví, že před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může křížení kolejí se silnicí bezpečně přejet. Vozidla mají přes trať přejíždět v tom pořadí, v jakém k přejezdu přijela. Ve vzdálenosti 50 metrů před přejezdem a při přejíždění kolejí smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině; pokud na zabezpečovacím zařízení svítí bílé přerušované světlo, zvyšuje se tato rychlost na 50 kilometrů v hodině. V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Pokud je před železničním přejezdem umístěna značka Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak). Řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.

Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

V Praze dne 7. ledna 2004

Mgr. Jan Kučera, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru