Srpen bez obětí na železničních přejezdech

V srpnu nezahynul na železničních přejezdech ani jeden člověk . Stalo se tak po téměř třech a půl letech (posledním měsícem bez lidské oběti nehody na železničním přejezdu byl březen roku 2007 ) . V srpnu se letos odehrálo celkem 19 mimořádných událostí na železničních přejezdech, což je v tomto měsíci nejméně od roku 2007.

Za oba prázdninové měsíce letošního roku zahynuli na železničních přejezdech 4 lidé, což je stejně jako v roce 2007, avšak méně než v letech 2008 a 2009. Zároveň došlo k výraznému snížení počtu nehod, když se za celé prázdniny událo 36 mimořádných událostí. Za poslední čtyři roky se jedná o nejnižší počet nehod na železničních přejezdech o prázdninách.

 

graf_prazdniny.jpg

Celková statistika nehod na železničních přejezdech však nadále překračuje hodnoty z předchozích let, přičemž při podobném počtu nehod za prvních 8 měsíců roku 2010 zahynulo na přejezdech 35 lidí, což je více než trojnásobek roku 2007 (11) a o 12 více než v roce 2009. Počet zraněných v letošním roce (63) sice překračuje hodnotu z roku 2009 (56), přesto nedosahuje hodnot z let 2008 (79) a 2007 (85).

Zatímco na železničních přejezdech došlo v srpnu ke snížení počtu nehod i jejich tragičnosti, tak počet střetů vlaku s osobou a usmrcených při těchto nehodách v porovnání s předchozími lety narostl. Na následky střetu s vlakem v srpnu letošního roku zahynulo při 22 mimořádných událostech 15 osob, což je dvojnásobek stejného měsíce roku 2009, kdy při 15 nehodách zemřelo 7 osob, a podobné s rokem 2008, kdy při 18 nehodách zahynulo 15 osob. Celkově za prvních osm měsíců letošního roku zahynulo při střetech s vlakem 124 lidí, což je o 4 více než v roce 2008 a o 14 více než za stejné období roku 2009.

Drážní inspekce v souvislosti se začínajícím školním rokem připomíná, že přecházet přes koleje je až na výjimky zakázáno a lidé by měli maximálně využívat podchodů a nadchodů. Zároveň upozorňuje, že zkracování si cesty po kolejích může být poslední zkrácení cesty vůbec. Přehledné zpracování pravidel chování v okolí železnice nabízí Drážní inspekce ve snímku Hazardéry železnice zabíjí, který je volně ke stažení na webu Drážní inspekce.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 1. 9. 2010

Bc. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

 

 

 

 

Nahoru