Statistika mimořádných událostí na dráhách za rok 2009

Podle předběžných statistik Drážní inspekce při 4211 mimořádných událostech na dráhách v České republice v roce 2009 zahynulo 219 osob a dalších 717 bylo zraněno . To je sice nejmenší počet mimořádných událostí od roku 2004 (s výjimkou roku 2008) a usmrcených osob od roku 2003, avšak statistiky DI na rok 2009 se ještě mohou změnit v souvislosti s vývojem zdravotního stavu postižených osob (počet zraněných je nejvyšší od roku 2003 s výjimkou roku 2008, kdy na našich dráhách bylo zraněno 829 osob).

Provozovatelé drah (železniční, tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální – metro) či dopravci loni nesou odpovědnost za přibližně 20 procent všech mimořádných událostí, což je podobné, jako v předchozím roce 2008, kdy způsobili 23 procent všech mimořádných událostí. Z příčin na straně dráhy však bylo loni zraněno 32 osob (tzn. 4 procenta ze všech zraněných) a žádná osoba nezahynula. Je tedy zřejmé, že ve většině případů újmy na zdraví či smrti jde odpovědnost mimo dráhu.

Na železničních přejezdech se loni odehrálo 227 střetnutí drážních vozidel s účastníky silničního provozu (automobily, chodci, cyklisté, motocyklisté a v jednom případě také s koněm, jemuž uvízla noha mezi kolejnicí a betonovým panelem). Na přejezdech pak (zatím) zahynulo 37 osob a dalších 87 bylo zraněno. Počet nehod a zraněných osob na přejezdech je nejnižší od roku 2003, kdy Drážní inspekce vznikla, počet usmrcených byl za uvedenou dobu nižší pouze v roce 2007 (tehdy zahynulo na přejezdech 31 osob). Nejvíce nehod s největšími následky se odehrálo na přejezdech s výstražnou světelnou signalizací bez závor, na nichž riskovalo 108 účastníků silničního provozu a v důsledku toho zahynulo 23 osob a 54 bylo zraněno. Na přejezdech zabezpečených pouze výstražným křížem se loni odehrála 103 střetnutí, při nichž zahynulo 9 osob a 30 osob bylo zraněno. Nejméně nehod, a to 9, loni evidujeme na přejezdech se závorami, kde zemřelo 5 osob a 3 byly zraněny. Pouze v jednom případě v roce 2009 se jedná o spoluúčast na nehodě na straně železnice, a to kvůli tomu, že provozovatel dráhy nedokázal v daném místě zastavit provoz po předchozím oznámení Policie ČR, že na přejezdu uvízl automobil. V ostatních případech jde odpovědnost za nehody mimo železnici.

Nejzávažnější nehodou na přejezdu je střetnutí osobního vlaku z Černého Kříže do Českých Budějovic s osobním automobilem dne 10. 7. 2009 mezi Horní Planou a Černou v Pošumaví, při kterém zahynuly 2 osoby a další 2 lidé byli zraněni. Nehoda se odehrála na přejezdu zabezpečeném pouze výstražným křížem, přitom automobil vjel přímo před přijíždějící vlak. Strojvedoucí sice ihned použil rychlobrzdu, ale vlak jedoucí rychlostí 58 km/h tlačil automobil ještě 90 metrů, než zastavil.

Další nehody na přejezdech, při kterých zahynuly 2 osoby, se odehrály 16. 5. 2009 v Chomutově, 10. 6. 2009 v Tochovicích, 6. 10. 2009 ve Slatiňanech. Ve všech případech se jednalo o přejezd se světelnou signalizací (bez závor), která byla v době nehody v činnosti.

Vlaky v roce 2009 srazily celkem 246 osob, z nichž zahynulo 174 a dalších 72 bylo zraněno. S výjimkou 4 případů (z nichž se navíc ve třech jednalo přímo o zaměstnance drah) nebyla příčina na straně železnice. Nejtragičtější případ se odehrál 27. 4. 2009 v Brně-Komárově, kde rychlík z Jeseníku do Brna usmrtil na trati, která je ze zákona veřejnosti nepřístupná, 2 děti.

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 např. vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů (například málo známý fakt, že i na přejezdech se světly a závorami se musí v případě, že nebliká bílé světlo, řidič rozhlédnout). V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.


V Praze dne 18. ledna 2010

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Poznámka: Údaje o počtu mrtvých a zraněných v roce 2009 se ještě mohou měnit v souvislosti se zdravotním vývojem poškozených osob. Stejně tak je možná změna v odpovědnosti za vznik nehody u případů, které dosud nebyly definitivně uzavřeny, případně i počtu mimořádných událostí (dodatečné nahlášení např. ze strany Policie ČR).

Nahoru