Střet vlaku s kamionem ve Varnsdorfu – světla nebyla v činnosti

Dva zraněné a škodu více než 3 miliony korun si v úterý 2. října v 9.45 hodin vyžádalo střetnutí německého osobního vlaku s kamionem na železničním přejezdu ve Varnsdorfu. Vlak společnosti Railtrans jedoucí přes naše území z Žitavy do Seifhennersdorfu se na železničním přejezdu se světly bez závor střetl s nákladním automobilem Iveco a vykolejil. Podle předběžných závěrů výstražné zařízení na přejezdu nebylo v činnosti. Fotografie z této nehody

Při nehodě byl lehce zraněn strojvedoucí a řidič automobilu. Škoda na vlaku dosáhla částky 100 tisíc Euro, na automobilu 750 tisíc korun, 100 tisíc korun vzniklo na nákladu a dalších 40 tisíc korun na zabezpečovacím zařízení.

Nehoda nijak nenarušila vnitrostátní osobní dopravu. Došlo k ní na peážní trati, kde jezdí pouze německé osobní vlaky.

V případě, že výstražné zařízení na přejezdu není v činnosti, řidič má povinnost chovat se jako u přejezdu zabezpečeného pouze výstražnými kříži. V souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích se tedy řidič měl přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejet. V tuto chvíli nicméně nevylučujeme ani pochybení na straně železnice.

Podobná je situace také u nehody z letošního 20. září mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Moravskými Budějovicemi. Drážní inspekce tam naměřila nedostatečné rozhledové poměry a zkoumá, zda tato okolnost mohla mít vliv na vznik mimořádné události, při níž se střetl osobní automobil s nákladním vlakem a zahynuli dva lidé.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 2. 10. 2007

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru