Střetnutí na přejezdu u Netřeby na Mělnicku: zraněný strojvedoucí a škoda přes 11 milionů korun

Zranění strojvedoucího, vykolejení lokomotivy a tří vozů nákladního vlaku a škodu vyšší než 11 milionů korun si vyžádalo střetnut í na železničním přejezdu u obce Netřeba na Mělnicku, kde se ve středu 14. května 2008 ve 20.32 hodi n srazil nákladní vlak jedoucí z Neratovic do Kralup nad Vltavou s kamionem převážejícím osobní automobily. Fotografie z této nehody

Ke střetnutí došlo v rychlosti cca 50 km/h. Lokomotiva sjela z kolejí na pole, mimo trať skončily také dvě prázdné cisterny a další cisterna zůstala stát nakloněná na kolejích. Škoda na vlaku byla předběžně vyčíslena na 6 milionů korun (5 milionů na lokomotivě a 1 milion na vozech), 4,5 milionu korun na kamionu, 1 milion korun na železničním svršku a dalších 7 tisíc korun bude stát oprava zabezpečovacího zařízení.

Signalizace na přejezdu byla v činnosti, zavinění tedy s největší pravděpodobností nebude na straně železnice. Provoz na trati je dosud přerušen, obnoven bude až v horizontu několika dnů.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 15. května 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru