Světla na přejezdu blikala, přesto zemřely dvě ženy

Drážní inspekce vyšetřuje nehodu, k níž došlo dnes v 10.35 hodin na železničním přejezdu mezi stanicemi Lysá nad Labem a Čelákovicemi ve středních Čechách. Rychlík jedoucí z Hradce Králové do Plzně se na přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor střetl s osobním automobilem. Vlak jel před srážkou rychlostí přibližně 100 kilometrů v hodině a ujel dalších 683 metrů, než se strojvedoucímu podařilo soupravu zastavit.

Při nehodě zahynuly dvě ženy v automobilu (56 a 79), řidič automobilu (56) utrpěl zranění. Škoda na lokomotivě byla odhadnuta na padesát tisíc korun, na osobním automobilu Opel pak na 100 tisíc korun.

Doprava na dvoukolejné trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi byla zcela přerušena do 14.23 hodin, kdy byl obnoven provoz na jedné koleji. Téměř čtyři hodiny tak místo osobních vlaků jezdily autobusy s tím, že rychlíky mezi Nymburkem a Prahou jezdily odklonem přes Poříčany.

Komisionální přezkoušení přejezdového zařízení ukázalo na jeho správnou činnost. Nehoda se sice stále ještě šetří, nicméně podle dosavadních výsledků není odpovědnost na straně Českých drah, a. s.

Drážní inspekce v prvním čtvrtletí roku 2006 zaznamenala nárůst počtu nehod na železničních přejezdech. Během prvních 90 dní letošního roku došlo celkem k 98 střetům, což je o 25 více než za první čtvrtletí roku 2005. Zemřelo při nich 8 osob a 47 jich bylo zraněno. Počet zraněných se zvýšil o 34 osob. Všechny tyto mimořádné události byly způsobeny účastníky silničního provozu, a to nedovoleným vjezdem na železniční přejezd v důsledku porušení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (více informací je v předchozí tiskové zprávě).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 19. května 2006

Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru