Tragédie na železnici pokračují, v únoru zahynulo dalších 18 osob

Během letošního února vlaky v České republice srazily a usmrtily 14 osob; další 4 lidé zahynuli při 31 nehodách na železničních přejezdech. Tato čísla jsou podobná jako v lednu, kdy na kolejích vyhaslo 21 životů (14 při sražení člověka vlakem, 7 na železničních přejezdech). Celkem tak od začátku roku zahynulo na železnici 39 osob, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o více než jednu třetinu (v lednu a v únoru 2009 evidujeme 29 usmrcených osob).

V lednu a v únoru 2010 vlaky srazily 37 osob, z nichž 28 zahynulo a 9 utrpělo zranění. Oproti roku 2009 jde tedy o nárůst 28 procent v počtu sražených osob (za prvních 59 dní roku 2009 zahynulo při tomto druhu mimořádných událostí 25 osob a další 4 byly zraněny). Smutná bilance pokračuje i v březnu 2010, dnes ráno zahynula poblíž Lovosic pod koly rychlíku 66letá žena.

Na železničních přejezdech se letos v lednu a v únoru odehrálo 67 střetnutí vlaků s uživateli pozemní komunikace. Zahynulo 11 osob a dalších 21 bylo zraněno. Ve srovnání s předchozím rokem jde tedy o nárůst 175 % v počtu usmrcených, 110 % v počtu zraněných a 81 % v počtu nehod na přejezdech (v lednu a v únoru 2009 se na přejezdech odehrálo 37 nehod se 4 mrtvými a 10 zraněnými). I dnešní den již má svou nehodu na železničním přejezdu – v Olomouci se osobní vlak střetl s osobním automobilem v době, kdy výstražná světla blikala; nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech nadále způsobují účastníci silničního provozu (řidiči, chodci, cyklisté apod.), kteří porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vjíždějí či vcházejí na přejezd v době, kdy je to zakázáno. Jen u zlomku nehod na přejezdech se dá hovořit o pochybení na straně železnice. V uplynulých 5 letech pochybila železnice ve 12 případech (2009 – 1 x, 2008 – 6 x, 2007 – 5 x, 2006 a 2005 – 0 x), což představuje 0,9 % z celkového počtu nehod (1293).

Drážní inspekce se při své preventivní činnosti zaměřuje mimo jiné i na kontrolu železničních přejezdů. Za posledních 5 let jich zkontrolovala 4 408, přičemž zjistila celkem 518 nedostatků (2009 – 529 kontrol a 137 závad, 2008 – 1 011 kontrol a 145 závad, 2007 – 841 kontrol a 144 závad, 2006 – 656 kontrol a 63 závad, 2005 – 1 371 kontrol a 29 závad). V rozhledových poměrech na přejezdech pak byly nedostatky zjištěny v 311 případech, tzn. na 7 % kontrolovaných přejezdů, přičemž nejvíce problémů ve výhledu na trať bylo zjištěno v letech 2007 (94 případů, tzn. u 11 % kontrolovaných přejezdů), 2008 (92 případů, tj. 9 % kontrolovaných přejezdů) a 2009 (69 případů, tj. 13 procent kontrolovaných přejezdů).

V roce 2010 Drážní inspekce zatím zkontrolovala 54 přejezdů a zjistila 9 závad, z toho 4 právě v nedostatečném rozhledu na trať (tzn. u 7 % kontrolovaných přejezdů).

Za uplynulých 5 let Drážní inspekce vydala celkem 12 tzv. bezpečnostních doporučení, v nichž doporučila provozovateli dráhy zlepšení stavu železničních přejezdů. Doporučení se týkala jak konkrétních nedostatků na daném přejezdu, tak i celkového systému. Nejvíce těchto doporučení, která jsou ovšem pro provozovatele závazná, DI vydala v roce 2007 (8 doporučení).

K problematice železničních přejezdů DI natočila film Řidič, postrach přejezdů, který je k dispozici volně na webu DI. V něm se řidiči mj. doví, že nesmí bez rozhlédnutí vjíždět na železniční přejezd, i když na něm nebliká červené světlo a závory jsou nahoře (neplatí v případě, kdy svítí přerušované bílé světlo).

Rizikové chování cestujících i osob pohybujících se v okolí železnice zase podrobně mapuje film Hazardéry železnice zabíjí. Snímek ukazuje, co vše se může stát, pokud se lidé rozhodnou porušovat pravidla a například budou přecházet trať v místech mimo přejezdy či přechody, budou líní použít podchod nebo si nechají hrát děti poblíž kolejí. I tento film je možné si zdarma stáhnout na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 1. března 2010

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Nahoru