Trať č. 197 Volary – Číčenice – trať, kde umírali cestující

Od roku 2004 se událo na českých železnicích celkem 226 srážek vlaků, při kterých zemřelo 6 lidí. Tři z těchto lidí pak zahynuli na trati č. 197 Volary – Číčenice. Shodou okolností se jednalo vždy o cestující. Z dlouhodobých statistik Drážní inspekce vyplývá, že příčinou naprosté většiny srážek vlaků je selhání lidského faktoru, stejně jako u středeční srážky u Vodňan.

Ve středu 2. února 2011 se v 8.14 na trati č. 197 mezi stanicemi Vodňany a Číčenice srazil osobní vlak Os 18003 (Volary – Číčenice) s manipulačním vlakem jedoucím z Číčenic. Při nehodě byla usmrcena jedna cestující a dalších dvanáct lidí bylo zraněno. Škoda na místě mimořádné události byla vyčíslena na 5 260 000 Kč (5 mil. Kč osobní vlak, 250 tis. Kč nákladní vlak, 10 tis. Kč trať). Provoz na trati byl obnoven v 17.00 hodin. Bezprostřední příčinou nehody je selhání lidského činitele, především nedodržení technologických postupů strojvedoucím osobního vlaku. Na trati je zavedeno zjednodušené řízení drážní dopravy, což spočívá v pevně stanovených bodech, z nichž se musí strojvedoucí hlásit a žádat o svolení dispečera pro pokračování v jízdě. Povinnosti strojvedoucího osobního vlaku ve stanici Vodňany spočívaly v setrvání ve stanici do příjezdu manipulačního vlaku a kontaktování dispečera a požádání jej o svolení k další jízdě. Ani jedna z těchto povinností nebyla dle všeho splněna. V rámci šetření příčin a okolností této mimořádné události se Drážní inspekce bude věnovat jednak šetření nehody tzv. „lidského faktoru“, ale také se zaměří na otázku týkající se neaplikování bezpečnostního doporučení. Drážní inspekce si již v případě mimořádné události ze dne 1. 9. 2007 (viz dále) uvědomovala potencionální riziko při zjednodušeném řízení drážní dopravy a na základě šetření příčin a okolností této dřívější nehody vydala závěrečnou zprávu, která byla doplněna bezpečnostním doporučením zavést na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy taková technická zařízení, která by eliminovala možnost lidského selhání, a tím i vznik mimořádné události, a to především na trati Volary – Číčenice. Podobný problém se ovšem netýká pouze této trati, ale především dalších více než tisíce kilometrů železničních tratí v České republice, kde je stejný režim řízení dopravy zaveden a tudíž hrozí možnost selhání člověka a vznik srážky vlaků.

DI_Vodnany2.jpg

DI_Vodnany3.jpg

 
Dřívější srážky vlaků na trati č. 197

K první a nejtragičtější srážce vlaků od vzniku Drážní inspekce na trati mezi Volary a Číčenicemi došlo v roce 2004, kdy se 22. 7. 2004 ve 14.52 hodin mezi stanicí Bavorov a zastávkou Strunkovice nad Blanicí čelně srazily osobní vlaky Os 18008 (Volary – Číčenice) a Os 18035 (Číčenice – Volary). Po srážce zůstaly motorové vozy do sebe zaklesnuty. Při této nehodě zahynuli dva cestující a bylo zraněno dalších 33 osob. Celkově vznikla škoda dosahujících téměř 3,9 miliónů korun. Příčinou srážky vlaků byl nedovolený odjezd strojvedoucího vlaku Os 18008 ze stanice Bavorov, když měl vyčkat souhlasu dispečera řídícího provoz na této trati. Drážní inspekce již v roce 2004 na základě zjištěných skutečností dala provozovateli drážní dopravy doporučení, aby zpřísnil své vnitřní předpisy týkající se tratí se zjednodušeným řízením dopravy, jakou je i trať č. 197.

DI_Bavorov3.jpg

DI_Bavorov4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další srážka vlaků na této trati se udála 1. 9. 2007. V 8.10 hodin došlo mezi stanicemi Vodňany a Bavorov ke srážce vlaků Os 18003 (Volary – Číčenice) a Os 18032 (Číčenice – Volary). Ačkoliv se jednalo o závažnou nehodu, její následky byly mírnější něž u nehody z roku 2004. Při mimořádné události bylo zraněno dvanáct cestujících a jeden zaměstnanec dopravce. Celkově vznikla škoda na drážních vozidlech 137 145 Kč. Stejně jako u předchozí nehody identifikovala Drážní inspekce příčinu jako selhání lidského faktoru. Bezprostřední příčinou vzniku této mimořádné události byl nedovolený odjezd osobního vlaku Os 18003 ze stanice Bavorov. K této mimořádné události vyhotovila Drážní inspekce závěrečnou zprávu a vydala bezpečnostní doporučení (viz výše).

DI_Bavorov1.jpg

DI_Bavorov2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 4. 2. 2011

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

 

Nahoru