Tři nehody na přejezdech během hodiny – jeden zraněný

Během jedné hodiny se v České republice udála tři střetnutí na železničních přejezdech. Ve všech případech se jednalo o železniční přejezd zabezpečený pouze výstražnými kříži. Při těchto nehodách byl zraněn jeden člověk a vznikla škoda více než 400 000 Kč.

První nehoda se udála ve Vysokém Mýtě, kde se střetl osobní vlak (Litomyšl – Choceň) s osobním automobilem. Při této nehodě nebyl nikdo zraněn a škoda byla vyčíslena na 103 000 Kč. Provoz na trati byl obnoven v 10.37 hodin.

K dnešnímu doposud nejvážnějšímu střetnutí došlo na železničním přejezdu na okraji Krnova (směr Úvalno) v 9.02 hodin, kde se střetl osobní vlak (Ostrava – Olomouc) s dodávkou. Při nehodě byl zraněn řidič automobilu a byla odhadnuta škoda 250 000 Kč (150 000 Kč automobil, 100 000 Kč vlak). Nikomu z 60 cestujících ve vlaku se nic nestalo.

Střetnutí na přejezdu u Krnova Střetnutí na přejezdu u Krnova

 

Třetí dnešní nehoda se odehrála u obce Blažejov. Na tomto železničním přejezdu se střetl osobní vlak (Nová Bystřice – Jindřichův Hradec) s osobním automobilem. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a škoda byla odhadnuta na 60 000 Kč. Řidič osobního automobilu z místa nehody ujel. V 10.48 byl provoz na trati plně obnoven.

V letošním roce se na železničních přejezdech událo celkem 95 nehod, při kterých bylo usmrceno 14 a zraněno 58 osob. Dle statistik Drážní inspekce se jedná v porovnání se stejným obdobím roku 2010 o pokles počtu nehod (153) i usmrcených (34), avšak k nárůstu počtu zraněných (58), který je způsoben především letošní závažnou nehodou ze dne 30. 3. 2011 mezi Velkými a Malými Hošticemi, kde bylo zraněno 31 osob (o nehodě Drážní inspekce informovala na webu).

I přes letošní pozitivní vývoj počtu nehod na železničních přejezdech vyzývá Drážní inspekce řidiče, cyklisty, chodce, jezdce i bruslaře ke zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí železničních přejezdů i železnice vůbec. Na základě těchto skutečností upozorňuje Drážní inspekce na preventivní kampaně, kterými jsou jednak filmy „Hazardéry železnice zabíjí“„Řidič – postrach přejezdů“ věnující se dané problematice, ale také kampaně „Hurá na cesty“ nebo zábavná hra pro děti a mládež z časopisu „Hurá“. Všechny tyto materiály jsou zdarma ke stažení na webu Drážní inspekce (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 22. 7. 2011

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru