Tři střetnutí na přejezdu – 1 usmrcená

Během čtyř hodin se dnes udála tři střetnutí na železničním přejezdu zabezpečených světelnou signalizací bez závor, která byla ve všech třech případech v činnosti. Při jedné z těchto mimořádných události zahynula spolujezdkyně.

První dnešní střetnutí na železničním přejezdu se událo v 8.45 hodin v Olomouci, kde se střetl osobní vlak (Senice na Hané – Olomouc) s osobním automobilem. Tato mimořádná událost se obešla bez zranění a škoda byla vyčíslena na 160 000 Kč (50 tis. vlak, 50 tis. trať, 60 tis. automobil). Provoz na trati byl obnoven v 10.10 hodin.

Střetnutí na přejezdu s tragickými následky se odehrálo v 10.32 hodin v Lubech na Klatovsku, kde se střetl osobní vlak jedoucí z Horažďovic do Klatov s osobním automobilem. Při nehodě zemřela spolujezdkyně z osobního automobilu. Škoda byla odhadnuta na 220 000 Kč (150 tis. automobil, 30 tis. vlak, 40 tis. trať). Provoz na trati je stále přerušen.

Fotografie z nehody

Prozatím poslední dnešní střetnutí na železničním přejezdu se událo ve 12.28 hodin mezi Černěticemi a Níšovicemi na Strakonicku. Osobní vlak, který jel z Volar do Strakonic, se tam střetl s osobním automobilem. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Provoz na trati byl obnoven ve 14.55 hodin.

Stejný počet střetnutí na přejezdu (3) se 23. 2. udál také v roce 2011, kdy se postupně střetly osobní vlaky s uživateli pozemní komunikace v Jindřichově Hradci, Týně nad Vltavou a v Krásné Studánce na Liberecku. Při těchto nehodách byli lehce zraněni čtyři lidé.

V letošním roce se již na železničních přejezdech událo celkem 34 střetnutí, což je obdobný počet jako za stejné období roku 2012 (37). Stejných hodnot, jako v roce 2012, dosahuje počet usmrcených (6), přičemž v porovnání s rokem 2012 výrazně poklesl počet zraněných. Velký podíl na extrémně vysokém počtu zraněných v roce 2012 však má střetnutí na železničním přejezdu v Březnici, kde bylo zraněno 7 osob (o mimořádné události jsme informovali na našich webových stránkách).

Fotografie z nehody

Drážní inspekce dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s pohybem v okolí železnice, která mohou přinést následky nejvážnější (smrt). V souvislosti s aktuálními událostmi na železničních přejezdech, kdy dochází k úmrtím a zraněním osob i značným škodám na majetku v rámci následků, Drážní inspekce apeluje nejen na všechny řidiče, ale i všechny uživatele pozemních komunikací, aby respektovali zákon a v době, kdy je na železničním přejezdu dávána světelným zabezpečovacím zařízením výstraha, v žádném případě nevjížděli/nevstupovali na železniční přejezd a u železničních přejezdů pouze s výstražnými kříži se přesvědčili, že mohou bezpečně přes koleje přejet/přejít. Velmi nebezpečné je také vjíždění na přejezd v době, kdy se závory zvedají, protože i v této době je přejezd pro uživatele silniční komunikace uzavřen (stále ještě blikají červená světla), takže závory mohou okamžitě spadnout a neukázněného řidiče uvěznit na přejezdu.

Drážní inspekce v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů (například málo známý fakt, že i na přejezdech se světly a závorami se musí v případě, že nebliká bílé světlo, řidič rozhlédnout). V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

 

V Praze dne 23. 2. 2013

 

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru