U Mladějova na Moravě se srazily dva motorové vozy, zraněno bylo 5 cestujících

Pět lehce zraněných cestujících si v úterý 7. února ve 23.30 hodin vyžádala srážka pomocného motorového vozu s uvázlým osobním vlakem mezi Kunčinou a Mladějovem na Moravě. Strojvedoucí motorového vozu, který jel z České Třebové vyprostit uvázlý osobní vlak jedoucí z Chornic do České Třebové, před stojícím vlakem nedokázal zastavit.

Přibližně v rychlosti 25 km/h došlo ke střetu, při němž byli lehce zraněni tři zaměstnanci ČD a dva cestující. Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun.

Provoz na trati se podařilo obnovit ve 3.50 hodin. Podle předběžného šetření Drážní inspekce byla nehoda způsobena selháním lidského činitele nebo technickou závadou na motorovém vozu. Konečné příčiny nehody však budou známy až po provedení všech odborných expertíz, zejména po rozboru rychloměrného proužku a komisionální prohlídce vozu.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 8. 2. 2006

Bc. Zdeněk Neusar, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru