U Mostu se srazily dva nákladní vlaky, jeden strojvedoucí zahynul

Jeden lidský život si vyžádala srážka dvou nákladních vlaků v sobotu 1. října v 0.15 hodin u zastávky Želenice nad Bílinou mezi Bílinou a Mostem. Nákladní vlak Unipetrolu Doprava, a. s., jedoucí z Kralup nad Vltavou do Mostu zezadu narazil při rychlosti 57 km/h do stojícího nákladního vlaku ČD, a. s., jedoucího z Hněvic do Sokolova.

Při nárazu zahynul dvaapadesátiletý strojvedoucí Unipetrolu Doprava, vykolejilo 13 vozů ČD a lokomotiva Unipetrolu Doprava. Předběžná škoda je vyčíslena na více než 12 milionů korun, z toho 8 milionů korun na lokomotivách, 2,5 milionu korun na trati, 1,5 milionu korun na vozech a 20 tisíc korun na trolejovém vedení.

Provoz na všech třech kolejích frekventované trati Ústí nad Labem-Chomutov mezi Bílinou a Mostem byl přerušen do neděle 1.05 hodin, kdy byla zrušena náhradní autobusová doprava a vlaky začaly jezdit po jedné koleji, avšak zatím pouze sníženou rychlostí 20 km/h. V pondělí ve 13.15 hodin byla zprovozněna i prostřední kolej, a to rovněž sníženou rychlostí 20 km/h. Provoz plnou traťovou rychlostí 80 km/h bude v obou kolejích obnoven s největší pravděpodobností až během víkendu nebo počátkem příštího týdne. Tehdy dojde i k obnovení provozu po třetí koleji, kde v současné době probíhají dekontaminační práce po úniku více než 1000 litrů nafty a 100 litrů oleje ze zničené lokomotivy Unipetrolu Dopravy. Po krajní koleji již vlaky jezdí rychlostí 50 km/h a po prostřední rychlostí 30 km/h.

Vzhledem k závažnosti této mimořádné události měla Drážní inspekce na místě střetu tři vrchní inspektory. Prvotní závěry šetření naznačily, že by srážku mohl způsobit strojvedoucí Unipetrolu Doprava tím, že nezastavil vlak u návěstidla zakazujícího další jízdu. V pondělí pod dozorem Drážní inspekce proběhla podrobná prohlídka a přeměření všech parametrů traťového zabezpečovacího zařízení, která tyto závěry potvrdila. Zařízení bylo shledáno v pořádku a jeho podíl na vzniku nehody byl vyloučen. Příčinou nehody je tedy selhání lidského činitele a fatální porušení právních norem České republiky (konkrétně vyhlášky č. 173/1995, kterou se vydává dopravní řád drah). Z předběžného výsledku pitvy mrtvého strojvedoucí dále nevyplynulo, že by v době nehody nebyl při vědomí, ani že by byl pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 1. října 2005

Bc. Zdeněk Neusar, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru