Usmrcených na železničních přejezdech je nejvíce za 6 let

V letošním roce zemřelo již 14 osob při střetnutí na železničních přejezdech. V porovnání s prvními třemi měsíci minulého roku vzrostl počet usmrcených o 333 %. Nepříznivý vývoj pokračoval i v dubnu, kdy během prvních tří dnů evidovala Drážní inspekce 5 střetnutí.

Počet střetnutí na železničních přejezdech od roku 2012 postupně klesal, což mělo po většinu času pozitivní vliv na následky těchto mimořádných událostí. V letošním roce však došlo k prudkému nárůstu počtu střetnutí na železničních přejezdech. V prvním čtvrtletí letošního roku se odehrálo již 48 střetnutí na železničních přejezdech, což je o 55 % více, než za stejné období roku 2015. Největší počet střetnutí na železničních přejezdech byl v roce 2010, kdy Drážní inspekce v prvních třech měsících evidovala 85 střetnutí.

Současně s růstem počtu střetnutí na železničních přejezdech eviduje Drážní inspekce největší počet usmrcených při těchto mimořádných událostech od roku 2010, který byl na jeho konci nejtragičtějším v historii Drážní inspekce. Za první tři měsíce zemřelo při střetnutích na přejezdech 13 osob, což je o 333 % více, než za stejné období minulého roku. Počet zraněných je v letošním roce nižší než v roce minulém.

Statistika střetnutí na železničním přejezdu

 

Nepříznivá bilance střetnutí na železničních přejezdech pokračuje i v dubnu, kdy se během prvních tří dnů událo celkem 5 střetnutí na železničních přejezdech, při nichž jeden člověk zemřel.

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).


Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 7. 4. 2016

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru