V Brodku u Přerova znovu vykolejil vlak, škoda opět přesáhne 20 milionů korun

Škodu 23,5 milionu korun a zranění pěti osob: dvou strojvedoucích, vlakvedoucího a dvou cestujících si v úterý 14. února v 10.45 hodin vyžádalo vykolejení osobního vlaku s padesátkou cestujících v Brodku u Přerova. Lokomotiva a dva ze čtyř vozů osobního vlaku jedoucího z Olomouce do Přerova vykolejily během odjezdu vlaku ze stanice.

Lokomotiva sjela z kolejí, čelně narazila do svahu a obrátila se na pravý bok, dva vozy za ní vykolejily, vzpříčily se a nakloněné přibližně v úhlu 45 stupňů zůstaly stát mimo koleje. Výše škody byla předběžně odhadnuta 15 milionů na lokomotivě, 5 milionů na vozech a 3,5 milionu na trati.

Příčiny vykolejení budou známé až po provedení všech odborných expertíz, zejména po stažení dat z elektronické rychloměrové soupravy, komisionální prohlídce vykolejené lokomotivy a vozů a přeměření železničního svršku, které potvrdí, zda se jednalo o technickou závadu nebo o selhání lidského činitele. Předpokládá se ale, že vlak při odjezdu vlaku ze stanice výrazně překročil nejvyšší dovolenou rychlost.

Nehoda si vyžádala přerušení provozu na druhém železničním koridoru z Prahy do Ostravy na dobu více než 18 hodin. Dálkové spoje s výjimkou Pendolina jezdily do středečního rána odklonem přes Nezamyslice, regionální doprava byla nahrazována autobusy.

Od začátku roku se jedná už o druhé vykolejení vlaku v Brodku u Přerova. 3. ledna ráno tam vykolejilo šest vozů nákladního vlaku jedoucího z Valašského Meziříčí do Nymburka. Nehoda si tehdy vyžádala přerušení provozu na více než 36 hodin a vznikla škoda ve výši přibližně 27 milionů korun. Šetření ještě není uzavřeno, ale vykolejení s největší pravděpodobností způsobil špatný technický stav jednoho z vykolejených vozů.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 14. února 2006

Bc. Zdeněk Neusar, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru