V českých tramvajích je bezpečně

Řidiči tramvají už jezdí mnohem lépe. Drážní inspekce to ověřila ve druhém kole své preventivní akce na tramvajové dráze. 97 % řidičů tramvají jelo přesně dle předpisů : při 407 měření rychlosti Drážní inspekce zaznamenala pouze 12 pochybení . Jde o výrazně lepší výsledek než na jaře letošního roku, kdy chybovalo celkem 31 řidičů. Nejhorší výsledky tehdy Drážní inspekce zaznamenala v Praze, kde nejvyšší povolenou rychlost nerespektoval každý šestý řidič.

Opakované kontroly Drážní inspekce během října provedla v Praze, Brně, Ostravě a Mostu. Nejlépe dopadli pražští řidiči tramvají, kteří ve 276 případech nechybovali ani jednou, o něco hůře dopadli v ostatních městech. V Brně Drážní inspekce při 89 měřeních zjistila pochybení 6 řidičů, v Ostravě chybovali 3 ze šestadvaceti řidičů a v Mostu rychlost při 16 měřeních nedodrželi 3 řidiči. Nejvyšší překročení rychlosti Drážní inspekce zaznamenala v Ostravě, kde jeden z řidičů překročil pětikilometrovou rychlost o 15 km/h, tj. o 200 %.

Všechny zjištěné závady Drážní inspekce oznámila příslušným dopravním podnikům, které mají za povinnost Drážní inspekci informovat, jak s uvedenými závadami naložily. V budoucnu Drážní inspekce hodlá s podobnými akcemi pokračovat.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 1. 11. 2007

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
tiskový mluvčí

Nahoru