V Děčíně vykolejil nákladní vlak, škoda zřejmě přesáhne 10 milionů korun

Škodu asi 10 milionů korun si 17. října v 1.40 hodin vyžádalo vykolejení nákladního vlaku ve stanici Děčín východ. Při vjezdu vlaku do stanice směrem od Boletic nad Labem tam vykolejilo šest z osmnácti dvoudílných plošinových vozů naložených novými automobily.

Nákladní vlak jel z Mladé Boleslavi do německého Gössnitzu. Na výhybce vykolejilo šest posledních vozů, z nichž se jeden převrátil na bok a další skončily mimo koleje. Několik automobilů bylo rozházeno kolem trati.

Během nehody nebyl nikdo zraněn, škoda ale zřejmě převýší 10 milionů korun. Na železničním svršku je přibližně 2 miliony korun, na německých vozech byla vyčíslena na půl milionu korun a velmi vysoká škoda vznikla na převážených automobilech mladoboleslavské automobilky.

K pochybení lidského činitele pravděpodobně nedošlo. Strojvedoucí dodržel nejvyšší povolenou rychlost 40 km/h a zatím vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o technickou závadu. Až komisionální prohlídka ale prokáže, zda na železničním svršku nebo na některém z vykolejených vozů.

Na trati z Děčína směrem na Ústí nad Labem-Střekov byla zavedena náhradní autobusová doprava. Není zřejmé, zda se provoz podaří obnovit během dnešního dne.

Poslední závažný případ vykolejení se stal 14. února v Brodku u Přerova. Při odjezdu osobního vlaku vykolejily dva ze čtyř vozů, zraněno bylo pět osob a škoda přesáhla 20 milionů korun. V tomto případě se jednalo o selhání strojvedoucího, který výrazně překročil nejvyšší povolenou rychlost.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy.

V Praze dne 17. října 2006

Mgr. Zdeněk Neusar
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru