V Kropáčově Vrutici se srazil rychlík a nákladní vlak, strojvedoucí a desítka cestujících byli zraněni

Težké zranění strojvedoucího, jedné cestující a dalších přibližně 10 cestujících zraněných lehce, to je bilance střetu motorového rychlíku a nákladního vlaku v pondělí 20. února v 8.10 hodin v Kropáčově Vrutici na Mladoboleslavsku. Po nárazu vykolejil hnací vůz rychlíku a pět vozů nákladního vlaku. Škoda se pohybuje v řádech milionů korun.

Do stanice směrem od Mladé Boleslavi vjížděl nákladní vlak. Rychlík jedoucí z opačné strany z Prahy do Tanvaldu měl ve stanici zastavit, ale projel odjezdové návěstidlo v poloze zakazující jízdu a v rychlosti několik desítek kilometrů narazil do boku vjíždějícího nákladního vlaku.

Provoz na trati se podařilo obnovit až v 19.05 hodin večer. Do té doby místo vlaků jezdily autobusy.

Příčiny nehody jsou zatím nejasné. Vše ale nasvědčuje tomu, že neprokáže-li komisionální prohlídka technickou závadu na lokomotivě, půjde o selhání lidského činitele.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 20. února 2006

Bc. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru