V roce 2014 zahynulo na dráhách téměř 300 lidí

V roce 2014 zemřelo na všech dráhách v České republice 296 lidí, což je nejvíce od vzniku Drážní inspekce. Největší měrou se na této tragické statistice podílely střety vlaku s člověkem, při nichž zemřelo 238 osob.

Rok 2014 se stal výjimečným především svou tragičností, kdy při 4101 mimořádné události na všech dráhách v České republice zahynulo 296 osob, což je o 26 % více než v roce 2013. Nárůst počtu mimořádných událostí přitom byl jen 3 %. Na vývoji statistiky počtu usmrcených osob se každoročně největší měrou podílejí střety vlaku s osobou. V roce 2014 se na železnici střetl vlak s osobou celkem 313krát, což je o 29 % více střetů než v roce 2013 a současně se jedná o nejvyšší počet střetů za rok od vzniku Drážní inspekce. Poprvé v její historii přesáhl počet tohoto druhu mimořádné události 300, při nichž zahynulo 238 osob, což je o 20 % více než v roce 2013 a o 7 % více než v dosud nejtragičtějším roce 2011. Nárůst přitom evidujeme i v případě zraněných při těchto událostech. Nejvíce nehod (34) se loni událo v prosinci, avšak nejvíce usmrcených eviduje Drážní inspekce v červnu, kdy při 33 střetech zemřelo 29 osob (v prosinci jen „24“).

Statistika střetu vlaku s osobou

I v letošním roce jsme již zaznamenali střety vlaku s osobou, přičemž tím prvním byl střet rychlíku se ženou 2. 1. v 17.42 mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi, která na následky střetu na místě zemřela a byla první usmrcenou na železnici v letošním roce.

V roce 2014 se na železničních přejezdech událo stejně jako v roce 2013 celkem 180 střetnutí. Oproti roku 2013 však výrazně stoupl počet usmrcených osob při těchto mimořádných událostech, a to z 23 v roce 2013 na 43 v roce 2014. Zatímco v roce 2013 průměrně umírali lidé na železničních přejezdech při každé 8. nehodě, tak v roce 2014 zemřel člověk již při každém 4. střetnutí.

Statistika střetnutí na přejezdu

K nárůstu smrtelných nehod došlo především na železničních přejezdech zabezpečených světelnou výstražnou signalizací bez závor, kde vzrostl počet usmrcených v porovnání s rokem 2013 na více než dvojnásobek při prakticky stejném počtu nehod. Obdobný nárůst evidujeme i na přejezdech zabezpečených světelnou signalizací a závorami, kde však všichni usmrcení jsou chodci nebo cyklisté, kteří podlezli sklopená závorová břevna a vstoupili na trať v době příjezdu vlaku, a nedá se v tomto případě, na rozdíl od přejezdů nezabezpečených závorami, hovořit o omylu či přehlédnutí ze strany postižených. Nejnižší počet usmrcených evidujeme na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži. Na těchto přejezdech zemřeli v roce 2014 stejně jako v roce předchozím pouze 4 lidé.

 

Statistika mimořádných událostí Statistika následků

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 5. 1. 2015

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru