VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Drážní inspekce jako věcně příslušný správní orgán podle § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

oznamuje

podle ustanovení § 53e odst. 3 zákona ve spojení s § 154, § 144 odst. 6 a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost převzít následující písemnost:
Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události – srážka tramvajového vlaku linky č. 16 s tramvajovým vlakem linky č. 22 mezi zastávkami Štěpánská a Karlovo náměstí v Praze , č. j.: 6-2367/2018/DI, ze dne 29. 6. 2018.
K doručování veřejnou vyhláškou přistoupila Drážní inspekce z důvodu velkého počtu účastníků.
Adresáti podle § 53e odst. 3 zákona si mohou písemnost vyzvednout v sídle Ústředního inspektorátu, resp. v sídle Územního inspektorátu Čechy, pracoviště Praha, a to každý pracovní den v době od 8.00 h. do 15.00 h., nejpozději však do 15 dnů ode dne uložení.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost (108,85 KB)

Nahoru