veřejné zakázky

Sekce slouží k uveřejňování výzev k podávání nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu (předpokládaná hodnota v případě dodávek a služeb přesáhne 250 tisíc Kč bez DPH, v případě stavebních prací přesáhne 500 tisíc Kč bez DPH) a dokumentů (informací), které s daným výběrovým řízením souvisí.

Nahoru