Vlak EC 174 v Rájci-Jestřebí couval bez přítomnosti strojvedoucího

Bez zranění se obešlo couvání soupravy mezinárodního vlaku EC 174 Jan Jesenius jedoucího z Budapešti do Hamburku v sobotu 27. června v Rájci-Jestřebí, který ve stanici zastavil z důvodu poruchy na lokomotivě. Když se souprava dala do pohybu, byl strojvedoucí v dopravní kanceláři. Analýza rychloměru potvrdila, že souprava začala couvat v 11.51 hodin, během pěti minut couvání ujela vzdálenost celkem 895 metrů a dosáhla rychlosti 19 km/h (souprava zůstala celá stát v obvodu stanice, první sunutý 376 metrů za odjezdovým návěstidlem). Po telefonické výzvě průvodčího zastavil vlakvedoucí soupravu záchrannou brzdou v 11.56 hodin. Jakmile výpravčí zjistil, že souprava couvá, pohotově přestavil výhybky na první traťovou kolej, aby nemohlo dojít ke srážce s nákladním vlakem, který se po druhé traťové koleji blížil od Blanska (průjezd v Blansku v 11.55 hodin). Komisionální prohlídka vyloučila technickou závadu na lokomotivě. Příčinou mimořádné události bylo s největší pravděpodobností selhání lidského činitele a porušení bezpečnostních předpisů. Drážní inspekce zjišťuje míru pochybení zúčastněných zaměstnanců.

Nahoru