Vykolejení nákladního vlaku v Brodku u Přerova, škoda 27 milionů korun

Přerušení provozu na více než 24 hodin a škodu přibližně 27 milionů korun si vyžádalo vykolejení šesti vozů nákladního vlaku jedoucího z Valašského Meziříčí do Nymburka v úterý 3. ledna v 7.35 hodin v Brodku u Přerova. Nákladní vlak vezoucí 31 vozů vykolejil při odjezdu vlaku ze stanice směrem na Olomouc a zablokoval dopravu na obou kolejích 2. železničního koridoru z Ostravy do Prahy.

Při nehodě vykolejilo pět prázdných cisteren a jeden ložený kontejnerový vůz. Čtyři cisterny se převrátily na bok, pátá cisterna a kontejnerový vůz zůstaly stát v kolejišti. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, došlo ale k velkému poškození trakčního vedení a kolejiště. Škoda na trati je předběžně vyčíslena na 21 milionů korun, na vozech na 6 milionů korun.

Podle předběžných závěrů šetření Drážní inspekce nehodu mohl způsobit špatný technický stav jednoho z vozů. Podíl viny lidského činitele a technické závady na kolejích nicméně bude vyloučen až po provedení všech odborných expertíz a rozboru rychloměrného proužku z lokomotivy.

Regionální dopravu na trati zajišťují autobusy, dálkové spoje jsou s výjimkou SC Pendolino, které je v úseku Olomouc - Přerov nahrazováno autobusy, vedeny odklonem přes Nezamyslice. Vzhledem k závažnému poškození trati se s obnovením provozu alespoň po jedné koleji počítá až zítra ve večerních hodinách.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 3. ledna 2006

Bc. Zdeněk Neusar, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru