Vykolejení osobního vlaku v Ostravě-Kunčicích: Drážní inspekce zabránila větší škodě

Škodu 700 tisíc korun způsobilo ve čtvrtek 6. prosince v 18.30 hodin v Ostravě-Kunčicích vykolejení osobního vlaku jedoucího z Opavy do Českého Těšína. Předposlední z pěti vozů pantografické jednotky vykolejil na výhybce při odjezdu ze stanice. Nebýt pohotové reakce ředitele Územního inspektorátu Drážní inspekce v Ostravě Ing. Petra Maikranze, který se nehody zúčastnil jako cestující ve čtvrtém voze, následky nehody mohly být pravděpodobně mnohem vyšší. Strojvedoucí totiž vůbec netušil, že zadní část vlaku vykolejila, a dověděl se o tom až od Ing. Maikranze, který jako bývalý strojvedoucí okamžitě rozeznal vzniklou situaci a pohotově zatáhl za záchrannou brzdu.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn. I když je na stanovení příčiny nehody ještě brzy, předpokládá se, že k ní došlo vinou technické závady na jednom z vykolejených vozů. Definitivně to ale bude možné potvrdit až po provedení komisionální prohlídky.

Během posledních šesti dnů se jednalo už druhé vykolejení pantografické jednotky a o třetí vykolejení vlaku s cestujícími. V pondělí 3. prosince v Roudnici nad Labem vykolejila také pantografická jednotka. Při nehodě vznikla škoda 3 miliony korun na kolejích a 200 tisíc korun na soupravě vlaku. Příčinou nehody bude zřejmě technická příčina na jednom z vozů.

Dalším vykolejeným vlakem byl v sobotu 1. prosince v Praze-Dolních Počernicích vlak SuperCity Pendolino. Souprava jedoucí z Prahy do Ostravy zhruba ve stokilometrové rychlosti vykolejila všemi sedmi vozy a zastavila až po ujetí cca 400 metrů. Předpokládaná škoda je 25 milionů korun. Vše nasvědčuje tomu, že v tomto případě nehodu zřejmě způsobil lom (prasknutí) kolejnice. Všechny tři mimořádné události Drážní inspekce šetří.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 7. prosince 2007

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru