Vykolejení Pendolina: škoda v desítkách miliónů korun

Na více než 25 miliónů korun byla odhadnuta škoda způsobená vykolejením vlaku SuperCity Pendolino v Praze-Dolních Počernicích v sobotu 1. prosince 2007. Souprava jedoucí z Prahy do Ostravy zhruba ve stokilometrové rychlosti vykolejila všemi sedmi vozy a zastavila až po ujetí cca 400 metrů. Fotografie z této nehody

Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Škoda na jednotce Pendolino je předběžně odhadnuta na 25 miliónů korun, dalších cca 100 tisíc korun si vyžádá oprava koleje. Kvůli nehodě je omezen provoz mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice, kde vlaky nyní jezdí pouze po jedné koleji.

Přestože je šetření teprve v raném stádiu, prvotní závěry naznačují, že nehodu zřejmě způsobil lom (prasknutí) kolejnice. Důvody vedoucí k lomu kolejnice jsou předmětem podrobného zkoumání stejně jako další okolnosti nehody.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 1. 12. 2007

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora DI

Nahoru