Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2008

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2008.

Počet podaných žádostí o informace: 2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: -

Výčet poskytnutých výhradních licencí: -

Počet podaných stížností: 1 (žadatel se domníval, že mu nebyly poskytnuty informace, resp. nebylo vydáno náležité správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti; Ministerstvo dopravy ČR vydalo rozhodnutí, aby DI do 15 dnů ode dne doručení žádost vyřídila, což DI učinila a v požadovaném návrhu vydala rozhodnutí)

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo.

V Praze dne 26. 1. 2009

Mgr. Zdeněk Neusar, v.r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru