Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2020

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2020.

Počet podaných žádostí o informace: 2

Počet vydaných usnesení o odložení věci k podaným žádostem: 1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

Počet podaných stížností: 0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo.

V Ostravě dne 7. 1. 2021

Mgr. Martin Drápal
ICT správce/veřejné zakázky

Nahoru