Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2013

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2013

Počet podaných žádostí o informace: 4

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: -

Výčet poskytnutých výhradních licencí: -

Počet podaných stížností: 0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo.

V Praze dne 17. 1. 2014

Mgr. Martin Drápal
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru