Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2003

V souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2003.

Drážní inspekce zahájila činnost k 1. lednu 2003 a od tohoto data nezaznamenala žádné dotazy související se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


  • Počet podaných žádostí o informace: 0
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: –
  • Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo


V Praze dne 20. ledna 2004Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru