Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2004

V souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2004.

  • Počet podaných žádostí o informace: 0
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: –
  • Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo
 

V Praze dne 11. ledna 2005
 


 

Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru