Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2005

V souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2005.

Počet podaných žádostí o informace: 1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: –

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo.

V Praze dne 12. 1. 2006

Bc. Zdeněk Neusar, v.r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru