Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2007

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2007.

Počet podaných žádostí o informace: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: -

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo.

V Praze dne 14. 1. 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v.r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru