Za tři dny se událo šest střetů vlaku s osobou – celkově je letos nehod méně

Během posledních tří dnů se událo na železnici šest střetů vlaku s osobou, při kterých zemřeli dva lidé a čtyři byli zraněni. Jen dnes se vlak střetl s člověkem již třikrát. Celkově v letošním roce ubylo střetů v porovnání s rokem 2014 o 25 % a počet usmrcených se snížil o necelých 29 %.  

Drážní inspekce v letošním roce eviduje k dnešnímu dni celkem 118 střetů vlaku s osobou, při nichž dosud zahynulo 87 osob. V porovnání s rokem 2014 se jedná o pokles počtu střetů o 25 % a v porovnání s dlouhodobým průměrem, který je 124 střetů v období od 1. 1. do 26. 6., se letošní čísla pohybují lehce pod jeho hanící. Obdobná je statistika i v případě usmrcených při těchto mimořádných událostech, kdy počet usmrcených v letošním roce je o 7 % nižší, než je dlouhodobý průměr, a o téměř 29 % nižší než usmrcených ve stejném období roku 2014.

Statistika střetu vlaku s osobou

Největší počet střetů vlaku s osobou eviduje Drážní inspekce tradičně ve Středočeském kraji, kde se v letošním roce událo již 22 událostí a 16 osob po střetu s vlakem zahynulo. V porovnání s rokem 2014 se však jedná o pokles počtu střetů i usmrcených o 25, respektive 28 procent. Pouze ve třech krajích eviduje Drážní inspekce nárůst počtu střetů vlaku s osobou v porovnání se stejným obdobím roku 2014, a to v Plzeňském kraji o 66 % (2014 – 6, 2015 – 10), Ústeckém kraji 38 % (2014 – 8, 2015 – 11) a v Karlovarském kraji, kde se počet nehod i usmrcených navýšil dvojnásobně (2014 – 1, 2015 – 2). V souvislosti s nárůstem počtu nehod v Plzeňském a Ústeckém kraji se zvýšil i počet usmrcených, a to o 40, respektive o 80 %.

Statistika střetu vlaku s osobou

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 26. 6. 2015

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru