Zajímavé odkazy

Organizace v České republice

Advanced World Transport a.s.
Arriva vlaky s.r.o.
Asociace lanové dopravy
Asociace podniků českého železničního průmyslu
České dráhy, a. s.
DATIS Telematika ČD, a. s.
Drážní inspekce
Drážní úřad
GW Train Regio
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
LEO Express
Metrans Rail, s.r.o.
Ministerstvo dopravy
Národní technologická platforma – Interoperabilita železniční infrastruktury
Regiojet a.s.
Sdružení dopravních podniků
Sdružení železničních společností
Slezskomoravská dráha a.s.
Správa železnic
Státní fond dopravní infrastruktury
TRILEX
Unipetrol Doprava s.r.o.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Výzkumný ústav železniční
Železnice Desná

Dopravní podniky v České republice

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s.
Dopravní podnik města Liberce, a. s.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s.
Dopravní podnik města Pardubice, a. s.
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, spol. s r. o.
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Dopravní podnik Teplice, spol. s r. o.
Městský dopravní podnik Opava, a. s.
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Zahraniční organizace

Evropská unie - Ředitelství pro dopravu a mobilitu
Evropská železniční agentura
Mezinárodní železniční unie (UIC)
Železniční organizace ve světě (Evropský železniční server)

Nahoru