Železniční přejezdy: Letos již dosaženy následky loňska

Letos již zemřelo na železničních přejezdech 38 osob, čímž došlo k vyrovnání celkového počtu usmrcených za celý rok 2009. Při srovnání období od 1. ledna do 26. září let 2010 (38) a 2009 (26) tak došlo k navýšení počtu usmrcených při těchto nehodách o 46 %.

Navýšení zaznamenala Drážní inspekce i v počtu zraněných při mimořádných událostech na železničních přejezdech. Zatímco v roce 2009 se v období od začátku roku do 26. září při těchto nehodách zranilo 63 lidí, letos bylo zraněných o 35 % více (85). Toto číslo představuje počet všech zraněných na železničních přejezdech za celý rok 2009.

Nárůst eviduje Drážní inspekce i v počtu samotných mimořádných událostí, když od ledna do konce 26. září roku 2009 došlo k celkem 168 nehodám na železničních přejezdech. V letošním roce se již jedná o 195 nehod, čímž došlo k navýšení počtu nehod o 16 %. Za celý rok 2009 se na přejezdech odehrálo 227 střetnutí.

V souvislosti se vzrůstajícím počtem nehod a jejich tragičností (v roce 2009 byla smrtelná průměrně každá 7. nehoda, v roce 2010 je smrtelná každá 5. nehoda) Drážní inspekce upozorňuje všechny uživatele pozemních komunikací, že drážní doprava má ze zákona přednost před dopravou na pozemní komunikaci a že zákony fyziky jsou neměnné a jen těžko se řidiči mohou přetlačovat s mnoha tunovými kolosy jedoucími až 160 km/h. Problematiku železničních přejezdů přehledně zpracovala Drážní inspekce v krátkém preventivním filmu „Řidič – postrach přejezdů“, který je zdarma ke stažení na webu Drážní inspekce, dále se Drážní inspekce věnuje této problematice i v ostatních preventivních kampaních, jež pro veřejnost připravila.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 26. září 2010

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Nahoru