Změna územní působnosti územních inspektorátů

Drážní inspekce upozorňuje, že došlo ke změně působnosti všech územních inspektorátů. Aktuální územní působnost je v sekci O Drážní inspekci -> územní působnost.

Nahoru