Ždírec nad Doubravou: po srážce vlaků 12 zraněných

Dvanáct zraněných osob, z toho dvě těžce, si v pondělí 10. 11. 2008 ve 13.02 hodin vyžádala srážka osobního a nákladního vlaku ve Ždírci nad Doubravou. Osobní vlak jedoucí z Pardubic do Havlíčkova Brodu se cca 20 metrů před vjezdovým návěstidlem do stanice srazil s nákladním vlakem, který se 17 vozy vyjížděl na trať z vlečky Lesního družstva obcí.

I když je na stanovení příčiny nehody dosud brzy, vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o selhání lidského činitele. Drážní inspekce prověřuje, zda zúčastnění zaměstnanci jednali v souladu s předpisy, zároveň ale bude zkoumat, zda se nemohlo jednat také o systémové selhání či technickou závadu.

V úterý 11. 11. proběhlo stažení dat z tzv. černé skříňky motorového vozu osobního vlaku, ve středu 12. 11. se uskutečnila jeho komisionální prohlídka a ve čtvrtek 13. 11. bude provedena komisionální prohlídka lokomotivy nákladního vlaku. Bylo prokázáno, že na vjezdovém návěstidle do stanice svítila návěst "Stůj". Dále můžeme vyloučit selhání zabezpečovacího zařízení.

Bylo zjištěno, že ke střetu došlo v rychlosti přibližně 30 km/h. Při komisionální prohlídce byla dále navýšena výše škody na osobním vlaku, která činí 2,75 milionu korun; na lokomotivě nákladního vlaku byla vyčíslena předběžná škoda 10 tisíc korun.

Drážní inspekce nyní analyzuje chování výpravčího a strojvedoucího nákladního vlaku, kteří s největší pravděpodobností jednali v rozporu s předpisy. Zároveň ale zkoumá také činnost strojvedoucího osobního vlaku a zda už samotné nastavení systému nezavdává příčinu k tomu, aby se podobná nehoda mohla opakovat.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 10. listopadu 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru