EN Česky

Od 1. července 2017 využívá Drážní inspekce k zadávání všech veřejných zakázek s hodntou nad 250 tisíc Kč bez DPH Národní elektronický nástroj a všechna výběrová řízení jsou již zveřejňována pouze na profilu zadavatele vedeném v Národním elektronickém nástroji ZDE.

Neaktivní profil zadavatele, který sloužil jako elektronické tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000049.profil