EN Česky

N006/18/V00001397 Dodání a pokládka koberců a malování

Stručný popis:

Dodávka, odstranění stávajících a pokládka nových koberců v kancelářských prostorách a výmlaba těto prostor, včetně odstranění původní malby, resp. opravy děr, prasklin a nerovností.

Předpokládaná hodnota zakázky:

500 000 Kč s DPH

Odkaz na veřejnou zakázku:

N006/18/V00001397 Dodání a pokládka koberců a malování

'