EN Česky

 

 

Drážní inspekce - sídlo

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
IČO: 75009561
adresa elektronické podatelny: mail@dicr.cz
ID DS: vi6aigp
tel.: (+420) 736 521 003 - pevná linka
tel.: (+420) 736 521 111 - mobil

 

 

Ústřední inspektorát

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
kancelar@dicr.cz (mail@dicr.cz)
tel.: (+420) 736 521 003

Ústřední inspektorát – EKO

Vedoucí oddělení:  Bc. Michal Sypták

Ústřední inspektorát – OI

Vedoucí oddělení:  Ing. Martin Vančura

Ústřední inspektorát – COP

Vedoucí oddělení:  Ing. David Viščor

 

Územní inspektorát Ostrava

Ing. Petr Maikranz - ředitel Územní inspektorát Ostrava

Peterkova 132
708 00 Ostrava
ostrava@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 046

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení

Vedoucí oddělení: Ing. Adrian Kufa

Oddělení II provozu a určených technických zařízení

Vedoucí oddělení: Robert Kindl

Územní inspektorát Brno

Bc. Josef Dvořák - ředitel Územního inspektorátu Brno

Cejl 62
602 00 Brno
brno@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 059

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení

Vedoucí oddělení: Libor Bruzl

Oddělení II provozu a určených technických zařízení

Vedoucí oddělení: Ing. Ondřej Chromý

Územní inspektorát Čechy

Ing. Petr Mencl - ředitel Územního inspektorátu Čechy

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
plzen@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 058

Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení

Vedoucí oddělení: Ing. Josef Šimák

Oddělení II Praha provozu a určených technických zařízení

Vedoucí oddělení – pověřen řízením pracoviště Praha: Ing. Jan Novák

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
praha@dicr.cz
tel.: (+420) 778 701 088

Oddělení III Plzeň

Vedoucí oddělení: Jaroslav Říha

Hlášení mimořádných událostí pro provozovatele dráhy a dopravce

e-mail: pohotovost@dicr.cz
telefoní číslo na nepřetržitou linku: (+420) 736 521 001.

Linka neslouží veřejnosti k podávání stížností ani podnětů pro prověření případného ohrožení.

Toto číslo neslouží k oznámení špatné funkce přejezdu - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Stížnosti na chování zaměstnanců Drážní inspekce

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2017 Drážní inspekce již nevykonává státní dozor ve věcech drah. Případné podněty na zdroje ohrožení bezpečnosti (rozhledové poměry na přejezdech, přístup k vlakům, systém kontroly strojvedoucích, jejich odbornost či zdravotní způsobilost atd). prověřuje příslušný drážní správní úřad, jemuž je možné adresovat i podněty ke zlepšení - pro dráhu železniční jde o Drážní úřad v Praze (viz sekce Odkazy).

Drážní inspekce také neřeší jízdní řády, zpoždění vlaků, ceny jízdného, chování personálu, stav WC, fungování klimatizace, čistotu ve vlacích či v nádražních budovách ani hlukovou zátěž, vibrace či prach spojené s jízdou vlaků.

Zdrojem ohrožení není ani případ, kdy přejezd varuje uživatele pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak, i když žádný vlak nejede - jedná se o poruchu, která neohrožuje bezpečnost - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

e-mail: stiznosti@dicr.cz

tel.: (+420) 736 521 111

 

Kontaktní formulář

Přidat přílohu

Přetáhněte soubor nebo

  • Přílohy