EN Česky

 

 

Drážní inspekce - sídlo

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor
jan.kucera@dicr.cz

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
IČO: 75009561
adresa elektronické podatelny: mail@dicr.cz
ID DS: vi6aigp
tel.: (+420) 736 521 003 - pevná linka
tel.: (+420) 736 521 111 - mobil

 


Upozorňujeme, že Drážní inspekce nevykonává státní dozor ve věcech drah
. Případné podněty na zdroje ohrožení bezpečnosti (rozhledové poměry na přejezdech, přístup k vlakům, systém kontroly strojvedoucích, jejich odbornost či zdravotní způsobilost atd). prověřuje příslušný drážní správní úřad, jemuž je možné adresovat i podněty ke zlepšení - pro dráhu železniční jde o Drážní úřad v Praze (viz sekce Užitečné odkazy). Zdrojem ohrožení není ani případ, kdy přejezd varuje uživatele pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak, i když žádný vlak nejede - jedná se o poruchu, která neohrožuje bezpečnost - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Drážní inspekce také neřeší jízdní řády, zpoždění vlaků, ceny jízdného, chování personálu, stav WC, fungování klimatizace, čistotu ve vlacích či v nádražních budovách ani hlukovou zátěž, vibrace či prach spojené s jízdou vlaků.

Ústřední inspektorát

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
kancelar@dicr.cz (mail@dicr.cz)
tel.: (+420) 736 521 003

Ústřední inspektorát – EKO
Vedoucí oddělení:  Bc. Michal Sypták
michal.syptak@dicr.cz
tel.: +420 736 521 002

Ústřední inspektorát – OI
Vedoucí oddělení:  Ing. Martin Vančura
martin.vancura@dicr.cz
+420 736 521 015

Ústřední inspektorát – COP
Vedoucí oddělení:  Ing. David Viščor
david.viscor@dicr.cz
+420 736 521 060

 

Územní inspektorát Ostrava

Ing. Petr Maikranz - ředitel Územní inspektorát Ostrava
Peterkova 132
708 00 Ostrava
ostrava@dicr.cz
petr.maikranz@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 046

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení
Vedoucí oddělení: Ing. Adrian Kufa
adrian.kufa@dicr.cz
+420 736 521 047

Oddělení II provozu a určených technických zařízení
Vedoucí oddělení: Robert Kindl
robert.kindl@dicr.cz
+420 736 521 018

Územní inspektorát Brno

Bc. Josef Dvořák - ředitel Územního inspektorátu Brno
Cejl 62
602 00 Brno
brno@dicr.cz
josef.dvorak@dicr.cz

tel.: (+420) 736 521 059

Oddělení I infrastruktury a zabezpečovacího zařízení
Vedoucí oddělení: Libor Bruzl
libor.bruzl@dicr.cz
+420 736 521 017

Oddělení II provozu a určených technických zařízení
Vedoucí oddělení: Ing. Ondřej Chromý
ondrej.chromy@dicr.cz
+420 736 521 038

Územní inspektorát Čechy

Ing. Petr Mencl - ředitel Územního inspektorátu Čechy
Purkyňova 22
301 00 Plzeň
plzen@dicr.cz
petr.mencl@dicr.cz

tel.: (+420) 736 521 058

Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení
Vedoucí oddělení: Ing. Josef Šimák
josef.simak@dicr.cz
+420 736 521 036

Oddělení II Praha provozu a určených technických zařízení
Vedoucí oddělení – pověřen řízením pracoviště Praha: Ing. Jan Novák
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
praha@dicr.cz
jan.novak@dicr.cz

tel.: (+420) 778 701 088

Oddělení III Plzeň
Vedoucí oddělení: Jaroslav Říha
jaroslav.riha@dicr.cz
+420 736 521 035

Hlášení mimořádných událostí pro provozovatele dráhy a dopravce

e-mail: pohotovost@dicr.cz
telefoní číslo na nepřetržitou linku: (+420) 736 521 001.

Linka neslouží veřejnosti k podávání stížností ani podnětů pro prověření případného ohrožení.

Toto číslo neslouží k oznámení špatné funkce přejezdu - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Stížnosti na chování zaměstnanců Drážní inspekce

e-mail: stiznosti@dicr.cz

tel.: (+420) 736 521 111

 

Kontaktní formulář

Přidat přílohu

Přetáhněte soubor nebo

  • Přílohy